در فصل دوم فیزیک دهم با 7 سرفصل مهم آشنا می شویم. 7 موضوع فصل دوم فیزیک دهم انرژی جنبشیکار انجام شده توسط نیروی ثابتکار و انرژی جنبشی کار و انرژی پتانسیلپایستگی انرژی مکانیکیکار و انرژی درونیتوان 1- انرژی جنبشی هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد و انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یا انرژی جنبشی نامیدیم. همچنین دیدید هر چه جسمی تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد و هنگامی… ادامه مطلب »
در فصل اول فیزیک دهم با مبانی و اصول اولیه فیزیک آشنا خواهید شد. در این فصل درباره روش های اندازه گیری و مدلسازی نکاتی را خواهید آموخت و در انتهای فصل هم درباره پارامتر مهم چگالی صحبت خواهد شد. سرفصل های اصلی این فصل به شرح ذیل می باشد. فصل اول فیزیک دهم فیزیک: دانش بنیادیمدل سازی در فیزیک اندازه گیری و کمیت های فیزیکی اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها اندازه گیری:… ادامه مطلب »
در اولین کنکورباامید؛ امید سیدمحمدی سراغ جلال قاسمی مدرس عربی کنکور رفته است. در این گپ و گفت امید درباره حوزه های مختلف عربی کنکور از آقای قاسمی سوال پرسیده است: عربی کنکور را باید چگونه خواند؟آیا می شود عربی را در کنکور خوب زد؟کتاب کمک درسی خوب برای عربی چیست؟چگونه عربی را در کمترین زمان با بیشترین بازده بخوانیم؟و... ادامه مطلب »