سوالات پرتکرار

مشاوران تیم آزمونر به تمام سوالات شما پاسخ خواهند داد.

مشکلات پرتکرار

مقداری استرس برای هر داوطلب الزامی هست. ولی اگر از یک مقدار نرمالی بیشتر شود باید نسبت به آن حساس شد. در این پست ولاگ به طور کامل درباره آن صحبت کرده ایم.
مدیریت جلسه آزمون یک سری قوانین دارد.

کتاب و آزمون

تمام کتاب های لازم برای موفقیت در کنکور سراسری را در وبلاگ مورد بررسی قرار داده ایم. می توانید به این پست در وبلاگ مراجعه نمایید.
تمام آزمون های آزمایشی یک سری معایب و یک سری محاسن دارند. تمام این موارد را در یک پست وبلاگ از قسمت های مختلف مورد بررسی قرار داده ایم.
برنامه ریزی و مطالعه یک سری اصول و قواعد دارد که در این آموزشی به صورت کامل درباره آن صحبت کرده ایم.

سوال تان در این لیست نبود؟