از دروس اصلی رشته انسانی در کنکور، درس فلسفه و منطق می باشد که هر داوطلب رشته انسانی برای اینکه به رشته دلخواه خود در بهترین دانشگاه برسد باید تست های این دو درس را به خوبی بزند. منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب منطق دهم،فلسفه یازدهم، فلسفه دوازدهم می باشد. دانلود کتاب درسی منطق دهم دانلود کتاب درسی فلسفه یازدهم دانلود کتاب درسی فلسفه دوازدهم کتاب های کمک درسی فلسفه و منطق کتاب… ادامه مطلب »
من صالحه رحمانی می خواهم در این پست منابع شیمی کنکور را با شما بررسی کنم و کتاب شیمی کنکور را برای کسب درصد شیمی می تواند کمک بسزایی بکند را انتخاب نماییم. دوستان خوبم توجه داشته باشید که هرکسی کتاب بیشتری دارد موفق تر نیست بنابراین در انتخاب کتاب دقت کنید. اولین و مهم ترین منبع شیمی کتاب درسی شماست. دانلود کتاب شیمی دهم دانلود کتاب شیمی یازدهم دانلود کتاب شیمی دوازدهم اما در… ادامه مطلب »