من صالحه رحمانی می خواهم در این پست منابع شیمی کنکور را با شما بررسی کنم و کتاب شیمی کنکور را برای کسب درصد شیمی می تواند کمک بسزایی بکند را انتخاب نماییم. دوستان خوبم توجه داشته باشید که هرکسی کتاب بیشتری دارد موفق تر نیست بنابراین در انتخاب کتاب دقت کنید. اولین و مهم ترین منبع شیمی کتاب درسی شماست. دانلود کتاب شیمی دهم دانلود کتاب شیمی یازدهم دانلود کتاب شیمی دوازدهم اما در… ادامه مطلب »