مهمترین مسئله ای که همه دانش آموزان بعد از شروع مطالعه فیزیک با آن مواجه اند انتخاب بهترین کتاب فیزیک کنکور می باشد. از آنجا که در سال های اخیر 100 ها انتشاراتی آموزشی با تولید هزاران کتاب با رنگ و لعاب مختلف ادعای داشتن بهترین کتاب ها را دارند بیشتر دانش آموزها همیشه برسر دو راهی،"واقعا کدام کتاب بهترین است؟ "قرار می گیرند ما در این مقاله سعی داریم بهترین کتاب فیزیک کنکور را… ادامه مطلب »